Arbeidsmetoder

Vi har prosjekter i ulik størrelse og kompleksitet, og vi tilpasser arbeidsmetoden til prosjektet. Store prosjekter med mange konsulenter involvert, krever verktøy som gjør informasjonsflyten mellom de forskjellige aktørene så hurtig og effektiv som mulig. Derfor er det viktig at medarbeidere mestrer DAK (dataassistert konstruksjon) for å imøtekomme krav fra profesjonelle oppdragsgivere.

Vi innehar tung kompetanse innen DAK, og kan levere alt fra enkle strektegninger til fotorealistiske 3D-fremstillinger.

Småhusprosjekter utvikles gjerne ved håndtegnede skisser som videreføres dels ved DAK, men ofte med hånd og tegnemaskin. Å gjøre dette for hånd og tegnemaskin gir tegningene særpreg og personlighet. Tegningene illustrerer den "skreddersøm" mange av småhusprosjektene er. Prosjektene følges tett opp, først med myndigheter, senere i anbuds- og kontraheringsfasen (vi har kontakt med mange dyktige små og større entreprenører), og til slutt med den praktiske utførelsen på byggeplassen.

Vurderingen om hvilke verktøy/metoder vi bruker, gjøres ut ifra mange faktorer. Blant de viktigste faktorene vil være prosjektets størrelse, kundens ønske og, ikke minst, effektivitet.