Historikk

Ramsfjell Arkitekter AS (SIV.ARK MNAL - INT.ARK MNIL) ble etablert som aksjeselskap i 2005 etter at enkeltmannsforetaket Eigil Ramsfjell Siv. Ark. MNAL videreførte praksisen til arkitekt Eivind Eriksen i 1999.

Eigil Ramsfjell, faglig leder i Ramsfjell Arkitekter AS, tok diplomeksamen NTH (arkitektavdelingen) i 1979. Dette året startet han også sitt enkeltmannsforetak. Helt fra starten av, har Eigil Ramsfjell hatt et tett samarbeid med Eivind Eriksen.

Eivind Eriksen tok sin diplom ved arkitekthøyskolen i Oslo 1963. Han var ansatt hos arkitekt Knut Knutsen i perioden 1961-66. I 1966 startet han sin egen praksis. I sitt virke konsentrerer han seg i stor grad om restaurering, gjenbygging av nye hus i gamle miljøer, småhus og boliger - enkeltvis og i grupper.

Som pensjonist er Eivind Eriksen fortsatt utøvende i sitt yrke som arkitekt, noe som har gjort at det tette sammarbeidet mellom Eivind Eriksen og Eigil Ramsfjell fortsetter.