Utvidelse av Curlinghall

Adresse:
Langoddveien 6, Snarøya, Bærum

Utvidelse av curlinghall fra 4 til 6 baner inkl. kontorer og oppholdsrom. Tilrettelegging for rullestolbrukere.

Ca 700 m2 tilbygg.

Ferdigstilt: 2007

Tiltakshaver: AS Curlingbaner

Hovedentreeprenør: Areal Bygg AS

RAMSFJELL ARKITEKTER AS

Kronprinsensgate 3
0251 Oslo

Tlf: 22 83 28 00
Faks: 22 83 18 46

ark@ramsfjell.no

MVA-988 464 767