Sørhalla

Adresse:
Sørhalla 22B, 1344 Haslum

Byggeår: 2007/2008

Tiltakshaver: Privat
Entreprenør: HVE Bygg AS

Påbygget/ombygging av Moelven seksjonshus fra 1970-tallet. Bilder viser situasjon før og etter.
Side 1 av 4
 
 
Side 2 av 4
 
 
Side 3 av 4
 
 
Side 4 av 4
 
 
RAMSFJELL ARKITEKTER AS

Kronprinsensgate 3
0251 Oslo

Tlf: 22 83 28 00
Faks: 22 83 18 46

ark@ramsfjell.no

MVA-988 464 767