Borgenveien 50

Adresse:
Borgenveien 50, Vindern - OSLO

Byggeår: 2007

Tiltakshaver: Borgenveien 50AS/JM AS

Entreprenør: JM AS
Leilighetsbygg med næringsarealer.
Side 1 av 16
 
 
Side 2 av 16
 
 
Side 3 av 16
 
 
Side 4 av 16
 
 
Side 5 av 16
 
 
Side 6 av 16
 
 
Side 7 av 16
 
 
Side 8 av 16
 
 
Side 9 av 16
 
 
Side 10 av 16
 
 
Side 11 av 16
 
 
Side 12 av 16
 
 
Side 13 av 16
 
 
Side 14 av 16
 
 
Side 15 av 16
 
 
Side 16 av 16