Vindernlunden

Adresse:
Borgenveien 40, Oslo

Byggeår: 1999

28 leiligheter og forretningsareal samt 2 parkeringsetasjer
BTA: ca 7000 m2

Tiltakshaver: KA Mero AS

Entreprenør: Byggholt AS

Side 1 av 8
 
 
Side 2 av 8
 
 
Side 3 av 8
 
 
Side 4 av 8
 
 
Side 5 av 8
 
 
Side 6 av 8
 
 
Side 7 av 8
 
 
Side 8 av 8