Om oss

Ansatte

 

Arbeidsmetoder

Vi har prosjekter i ulik størrelse og kompleksitet, og vi tilpasser arbeidsmetoden til prosjektet. Store prosjekter med mange konsulenter involvert, krever verktøy som gjør informasjonsflyten mellom de forskjellige aktørene så hurtig og effektiv som mulig. Derfor er det viktig at vi mestrer DAK (dataassistert konstruksjon) for å imøtekomme krav fra profesjonelle oppdragsgivere.

Vi innehar tung kompetanse innen DAK, og kan levere alt fra enkle strektegninger til fotorealistiske 3D-fremstillinger.

Småhusprosjekter utvikles gjerne ved håndtegnede skisser som videreføres dels ved DAK, men ofte med hånd og tegnemaskin. Å gjøre dette for hånd og tegnemaskin gir tegningene særpreg og personlighet. Tegningene illustrerer den "skreddersøm" mange av småhusprosjektene er. Prosjektene følges tett opp, først med myndigheter, senere i anbuds- og kontraheringsfasen (vi har kontakt med mange dyktige små og større entreprenører), og til slutt med den praktiske utførelsen på byggeplassen.

Vurderingen om hvilke verktøy/metoder vi bruker, gjøres ut ifra mange faktorer. Blant de viktigste faktorene vil være prosjektets størrelse, kundens ønske og, ikke minst, effektivitet.

 

Tjenester

Ramsfjell Arkitekter AS (SIV.ARK MNAL - INT.ARK MNIL) har sentral godkjenning i:

  • Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

Kontoret leverer arkitekt- og interiørarkitekt-tjenester til alle typer prosjekter i alle størrelser. 

 

Kontorets spesialområder er:

  • Boligkomplekser; boligblokker og grupper av boliger
  • Småhus; eneboliger og tomannsboliger
  • Hytter og hytteområder
  • Interiører; næring-/kontorinnredning og privatbolig, samt produktdesign
  • Restaurering og rehabilitering

 

Historikk

Ramsfjell Arkitekter AS (SIV.ARK MNAL - INT.ARK MNIL) ble etablert som aksjeselskap i 2005 etter at enkeltmannsforetaket Eigil Ramsfjell Siv. Ark. MNAL videreførte praksisen til arkitekt Eivind Eriksen i 1999. Kontoret flyttet i 2023 fra Kronprinsensgate 3 i Oslo, til Hagaliveien 23B på Jar i Bærum.

 

Eigil Ramsfjell, faglig leder i Ramsfjell Arkitekter AS, tok diplomeksamen NTH (arkitektavdelingen) i 1979. Dette året startet han også sitt enkeltmannsforetak. Helt fra starten av, har Eigil Ramsfjell hatt et tett samarbeid med Eivind Eriksen.

 

Eivind Eriksen tok sin diplom ved arkitekthøyskolen i Oslo 1963. Han var ansatt hos arkitekt Knut Knutsen i perioden 1961-66. I 1966 startet han sin egen praksis. I sitt virke konsentrerer han seg i stor grad om restaurering, gjenbygging av nye hus i gamle miljøer, småhus og boliger - enkeltvis og i grupper.

 

Inger Hamre Ramsfjell har vært deleier og medarbeider i Ramsfjell Arkitekter siden etableringen i 2005. Hun har diplom fra møbel- og interiørlinjen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (nå KHIO) 1985. Hun har tidligere vært ansatt hos arkitektene Gunnarsjaa + Kolstad AS og Scenario Interiørarkitekter AS.