Moelv- "Kiwikvartalet"

Byggeår: 2012-2014
Tiltakshaver: Reks-Bo Eiendom AS
Adresse: Storgata 114-118. 2390 Moelv

To nybygg- "Økelsrudgården" og "Dobloug-gården", tilbygg til eksisterende bebyggelse