Alere

Adresse:

Kjelsåsveien 161, Oslo

Innredning av kontorlokaler

2013

2 byggetrinn

Tiltakshaver: Alere