Utvidelse av Curlinghall

Adresse: Langoddveien 6, Snarøya, Bærum

Utvidelse av curlinghall fra 4 til 6 baner inkl. kontorer og oppholdsrom. Tilrettelegging for rullestolbrukere.

Ca 700 m2 tilbygg.

Ferdigstilt: 2007

Tiltakshaver: AS Curlingbaner

Hovedentreeprenør: Areal Bygg AS