Vindernlunden

Adresse: Borgenveien 40, Oslo

Byggeår: 1999

28 leiligheter og forretningsareal samt 2 parkeringsetasjer
BTA: ca 7000 m2

Tiltakshaver: KA Mero AS

Entreprenør: Byggholt AS